Thursday , September 23 2021
Home / About Taiwan / Feng Chia U : มหาวิทยาลัยเฟิงเจี่ย (Taichung)

Feng Chia U : มหาวิทยาลัยเฟิงเจี่ย (Taichung)

       Feng Chia University: มหาวิทยาลัยเฟิงเจี่ย (Taichung)

Feng Chia University: มหาวิทยาลัยเฟิงเจี่ย (Taichung)y

             มหาวิทยาลัยเฟิงเจี่ยตั้งอยู่ที่เมืองไถจง เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ3ของไต้หวัน มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก ซึ่งรวมอยู่ใน 8 วิทยาลัย ได้แก่ บริหารธุรกิจ, การก่อสร้างและการพัฒนา, วิศวกรรมศาสตร์, การเงิน, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิศวกรรมการไฟฟ้าและสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยการพัฒนาการจัดการ – ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยที่มีโครงการวิจัยดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 2006 – 2010 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆของไต้หวันที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยจากสถาบันการวิจัยแห่งชาติ

 

Check Also

ทุนภาษาจีน HES

Huayu Enrichment Scholarship The Ministry of Education (MOE) established the MOE Huayu Enrichment Scholarship (MOE …