Thursday , September 23 2021
Home / Superb Taiwan

Superb Taiwan

superbtaiwan

 What is Superbtaiwan?            ซูเพิร์บ ไต้หวัน เป็นศูนย์กลางในการแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับไต้หวัน เว็บไซต์ของเราได้รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ และการศึกษาไว้อย่างครบถ้วนในที่เดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่สนใจการเรียนภาษาจีนหรือศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในไต้หวัน ยิ่งต้องไม่พลาดข้อมูลและข่าวอัพเดตใหม่ๆที่ซูเพิร์บนำเสนออยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวคณะ หลักสูตร การสมัคร และทริคเด็ดๆที่ทีมงานผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไต้หวันนำเสนอจากประสบการณ์จริง           นอกจากนี้ ซูเพิร์บยังรับหน้าที่แนะแนว ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในไต้หวันอีกด้วย โดยทีมงานสามารถเป็นผู้ช่วยนักศึกษาในเรื่องการเลือกคณะ การทำวีซ่า การหาบ้านพัก และการเป็นอยู่ในราคาเป็นกันเอง   What do we do ? เหมาะกับใครบ้าง ผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนทั้งระยะสั้น ระยะยาว ผู้ที่ต้อง การศึกษาต่อระดับปริญญาในไต้หวัน  ผู้ที่อยากทราบขั้นตอนในการสมัครเรียนต่อ หรือผู้ที่หาทุนศึกษาต่อที่ไต้หวัน ซูเพิร์บ  ช่วยคุณได้ ซูเพิร์บดีอย่างไร การทำงานอยู่บนพื้นฐานความรักในประเทศไต้หวัน เมื่อรวมเข้ากับประสบ การณ์หลายปีในวงการการศึกษาไต้หวัน เราจึงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ทุกท่านได้ไปศึกษาต่อที่ไต้หวันตามที่ต้องการ …

Read More »

Contact us

Superb Taiwan ข้อมูลการศึกษาต่อไต้หวัน      Contact Form

Read More »

การเตรียมเอกสารสมัครเรียนภาษาจีน Prepare Document for Chinese Language Applying

เอกสารเพื่อการสมัครเรียนภาษาจีนในประเทศไต้หวัน 1. ใบสมัครการเรียนภาษาจีน (Application) 1 ฉบับ 2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Diploma) ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ (รบ.1,ปพ.1 หรือประกาศนียบัตร  หากใช้หนังสือรับรองการศึกษาจะต้องมีวันที่สำเร็จการศึกษาด้วย) 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 2 ฉบับ 6. ใบรับรองแพทย์ (ต้องรวมผลการตรวจHIVด้วย) ซึ่งบางมหาวิทยาลัยจะมีใบตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัยเองเลย 7. สำเนา Passport 8. สำเนาบัตรประชาชน 9. สำเนาทะเบียนบ้าน 10.Study Plan ** Health Insurance บางมหาวิทยาลัยสามารถไปซื้อที่ประเทศไต้หวันได้ แต่บางมหาวิทยาลัยต้องทำประกันไปจากที่ประเทศไทย ควรมีการตรวจสอบก่อนล่วงหน้าค่ะ**

Read More »